top of page

WYWROTNICE PODNOSZĄCE

Zalety wywrotnicy:

  • kotwienie do posadzki bez konieczności fundamentowania podstawy.

  • kompatybilność z dzieżami większości polskich i zagranicznych producentów

  • możliwość wykonania wersji kwasoodpornej

  • możliwość wyposażenie wywrotnicy w hydrauliczny skrobak dzieży

  • maksymalny udźwig 1150 kg ok.600 L- dla wywrotnicy śrubowej WPA

  • maksymalna wysokość podnoszenia 3000 mm -dla wywrotnicy łańcuchowej WLA

  • kierunek najazdu i wywracania dzież : "na prawo" , "na lewo" , "do przodu"

  • wywrotnice łańcuchowe WLA wyposażone w miękki START i miękki STOP

  • urządzenie wykonane wg PL c wg EN ISO 13849-1: 2008, EN 13288: 2005 + A1: 2009


 

Skrobaki do dzież

     Urządzenia te służą do szybszego opróżniania oraz oczyszczania wnętrza dzieży z pozostałości ciasta.
  Układ ma zastosowanie do wywrotnic łańcuchowych i śrubowych we wszystkich kierunkach wywracania : "na lewo", "na prawo", "na przód.
    Opracowany przez nas system daje możliwość montażu również w urządzeniach już istniejących i to dla niemal wszystkich dostępnych rodzajów dzież. 

 

'


Wywrotnice przeznaczone są do podnoszenia dzieży z wózkiem w celu opróżnienia jej z ciasta.

bottom of page